Aztécký tanec

05.08.2009 19:56

Aztécký tanec, La Danza Azteca, Mi’totiliztli v jazyce nahuatl, je jedním z největších kulturních dědictví původních obyvatel centrálního Mexika. Tento tanec v sobě ukrývá tisíce let zkušeností zručných zemědělců i odhodlaných válečníků. Je to tanec s pohnutou historií. Tanec, v němž byly uchovány poslední poklady podivuhodné pradávné civilizace, jinak téměř dokonale zničené pod nadvládou Španělů

Pro starobylé kultury Mezoameriky představoval společný tanec základní spirituální projev a nástroj pro komunikaci s energiemi, utvářejícími životy lidí, řídící zemské přírodní cykly i existenci celého universa. Vnitřním smyslem těchto tanců bylo navození a obnovení harmonického vztahu mezi člověkem a světem, jehož je součástí.

Rytmy a písně, nesoucí tanečníky na vlně hlubokého společného prožitku mají velice starý původ. V aztécké hudbě, stejně jako v tanečních pohybech, jsou zakódovány matematické a kosmologické zákonitosti, jejichž převedení do zvukové a pohybové formy má na tanečníky znatelně blahodárné, euforizující a léčebné účinky. Toto spojení hudby a pohybu představuje svébytný druh rituálního umění a zároveň spirituálně – fyzickou disciplínu.

Fyzická stránka Aztéckého tance má v některých aspektech účinky blízké východním praxím jógy a taichi.

Mimo to však obsahuje též rovinu čistě magickou, posílenou tím, že jej tančí větší počet lidí současně. Staří Aztékové se svým tancem pokoušeli ovlivnit existenci světa, který díky svým velkým astronomickým znalostem nepovažovali za nikterak věčný a stabilní. Žádný východ slunce pro ně nebyl samozřejmou událostí. Tanec tak představuje též obětní dar, věnovaný kosmickým silám. Tanečník svým pohybem uvolňuje a odevzdává bohům část své síly jako poděkování za dar života a prosbu za jeho uchování.

Osud pro Aztéky nepředstavoval nehybnou veličinu. Věděli, že síly pohybující vesmírem je možné, alespoň někdy, získat na svou stranu. Jistě i náš svět, tak jako vše živé, čeká jednou nevyhnutelný zánik, ale možnost, kdy se tak stane, zůstává stále otevřená…

Proto je poselství posvátného tance dnes tak aktuální. Lidé, kteří v tanci sjednotí své kroky, dokáží sjednotit a sladit i tep svých srdcí, své emoce, vize, touhy i činy… V době zběsilé honby za sebeprosazením je tanec skutečným darem a zároveň jednou z možností jak navázat skutečný kontakt se svým bližním.

Snad tehdy, až dokážeme nahlédnout, že jsme ve skutečnosti jednou jedinou bytostí, jedinou společnou duší, přestaneme pokračovat v ničení světa a nesmyslné sebedestruktivní činnosti. A vzácný dar života bude moci na této zemi zůstat zachován.

Zkusme se společně rozpomenout. Neboť nejen zasvěcenci dávného Mexika, ale i naši předkové znali tyto věci mezi nebem a zemí. Znali jsme je my všichni a známe je dosud, jsou ukryty hluboko v našem nitru. Pojďme tedy společně tančit v pradávném rytmu. Obratné kroky tanečníků nás jistě dovedou k cíli. Nepochybujme, tančeme.

 

Podívejte se na semináře a přednášky aztéckého náčelníka Xolotla.

—————

Zpět