Pema Čhödrön: ZAČNI TAM, KDE JSI

Pema Čhödrön: ZAČNI TAM, KDE JSI

Praktické rady a vedení, jak pracovat se svým strachem, pěstovat odvahu a probouzet soucit ve svém srdci.

  • Vždy měj jen radostnou mysl.
  • Nedělej si z bolesti druhých oporu svého štěstí.
  • Vždy medituj na to, co vyvolalo odpor.
  • Buďte vděční každému.